Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül: “Yetkiyi devralmaya geliyoruz” - Tamgun.netTamgun.net

20 Eylül 2021 - 17:48

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül: “Yetkiyi devralmaya geliyoruz”

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül: “Yetkiyi devralmaya geliyoruz”
Son Güncelleme :

21 Haziran 2021 - 13:56

133 views

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül www.mildiyanetsen.org için önemli bir yazı kaleme aldı. Gül yazısında sendikacılıkta 1994 ruhuna vurgu yaparak “Şakşakçı sendikacılık dönemini kapatıyoruz, önce ahlak ve maneviyat düsturuyla yetkiyi devralmaya geliyoruz” dedi.

2021 yılı sendika üye sayıları tespiti 15 Mayıs itibariyle sonuçlandı. Sonuçların ardından bu güne kadar yaptıkları çalışmaları da içeren bir değerlendirme yazısı kaleme alan Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül “Yapılan sayım ve tespit tutanağında Mil-Diyanet Sen üye sayısını %95,5 artırarak en hızlı büyüyen sendika unvanını aldı ve yirmi ay kadar kısa bir sürede yakaladığı büyüme oranıyla sıralamada ilk 5’e girerek artık sendikacılıkta tek alternatif olduğunu ispatlamış oldu” dedi.

İşte Celaleddin Gül’ün www.mildiyanetsen.org için kaleme aldığı o yazının tam metni:

2021 yılı sendika üye sayıları tespiti 15 Mayıs itibariyle sonuçlanarak Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve sendikaların genel başkanları tarafından imza altına alındı. Yapılan sayım ve tespit tutanağında Mil-Diyanet Sen üye sayısını %95,5 artırarak en hızlı büyüyen sendika unvanını aldı ve yirmi ay kadar kısa bir sürede yakaladığı büyüme oranıyla sıralamada ilk 5’e girerek artık sendikacılıkta tek alternatif olduğunu ispatlamış oldu.

“Önce Ahlâk ve Maneviyat” ilkesiyle yola çıkan sendikamız çok kısa zamanda büyük işlere imza atarak Diyanet camiamızın büyük ilgi ve teveccühünü kazandı. Korkmadan, çekinmeden her türlü problemi cesaretle dile getiren, her türlü haksızlık karşısında dimdik ayakta duran sendikamız, sendikacılığa adeta yeni bir nefes getirerek Diyanet camiamıza yeniden umut oldu. Eksen kayması yaşayan tıkanmışlık sendikacılık dönemini bitirerek, yeni bir sendikal dönemi başlattı elhamdülillah.

FAALİYETLERİ İKİ KOLDAN YÜRÜTTÜK

Faaliyetlerini iki koldan yürüten Mil-Diyanet Sen’in birincisi; Diyanet camiasının sorunları ve çözüm önerileri. İkincisi ise ülkemizde yaşanan manevi tahribat ve çözüm önerileri.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

İstanbul Sözleşmesi’nin milletimize ve aile yapısına verdiği zararlar konusunda sendikamız adeta tek başına tatlı sert bir muhalefet yürüterek önemli bir kamuoyu oluşturdu. Oluşan tepkiye ve kamuoyuna kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararnamesini imzaladı. Bu durum sendikamızın ne kadar kararlı, cesur ve davasında haklı olduğunu göstermesi açısından önemli bir gelişme oldu.

LGBT DERNEKLERİNİN KAPATILMASINI TALEP ETTİK

Gençliği ve aile yapımızı tahrip eden, yaptıkları faaliyetlerle milletimiz arasına fitne fesat tohumları eken eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdik. Ülkemizde, özellikle faal durumda olan 12 eşcinsel derneğinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin durdurulması için verdiğimiz dilekçe ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Temennimiz en kısa zamanda bu sapkın ahlaksız derneklerin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasıdır.

AİLE BAKANLIĞI MÜSTAKİL OLSUN İSTEDİK

Aile Bakanlığı’nın müstakil bir bakanlık olmasına ilişkin ciddi bir kamuoyu oluşturduk. Nihayet Cumhurbaşkanımız da bu yönde bir karar alarak Aile Bakanlığını ayırdı ve müstakil bir bakanlık haline dönüştürdü. Bu talebimizde de ne kadar haklı olduğumuzu gösterdik. Aile Bakanlığının daha faal ve aile kurumunu kurtarmaya yönelik etkin çalışmalar yürütmesi için çağrıda bulunduk. Diyanet işleri Başkanlığımız ile işbirliği yaparak kısa ve uzun vadeli etkin projelerin uygulanması yönünde kamuoyu oluşturduk.

RTÜK “AHLAK DENETİM KURULU” OLUŞTURULMALI

Yine RTÜK projemiz de ülke çapında çok ciddi manada ilgi uyandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın mutlaka RTÜK’te bir üye ile temsili ve “Ahlak Denetim Kurulu” kurulması teklifimizi RTÜK başkan yardımcısı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle masaya yatırdık. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

YÖK İLE GÖRÜŞEREK DİLEKÇE VERDİK

İLİTAM başta olmak üzere DGS kontenjanları vb. Diyanet çalışanlarımızın istek ve taleplerini iletmek amacıyla YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile görüşerek, konuyla ilişkin talep dosyamızı YÖK başkanlığına verdik. Kısa zamanda neticelerini görmeyi ümit ediyoruz.

TOKİ’YE LOJMAN PROJEMİZİ SUNDUK

Din görevlilerimizin ülke genelinde yaşadıkları lojman sorunu için TOKİ Genel Müdür Vekiliyle geniş bir toplantı yaparak, kış ve yaz mevsimine dayanıklı “Prefabrik Lojman” projemizi masaya yatırdık. Ülkemizin tüm köy ve kasabalarında kamu görevlisi olarak sadece din görevlilerimizin olduğu gerçeğini göz önünde tutarak camilerimize lojman yapımı konusunda TOKİ ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

ÇİFT SAYAÇ SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ÖNERDİK

Cami ve Kur’an kursları ısıtma-soğutma elektrik faturaları probleminin çözümü için Enerji Bakan yardımcısı ile uzun bir toplantı yaptık. İlgili maddeden kaynaklı olarak “Aydınlatma Giderleri” ifadesinin “Enerji Giderleri” şeklinde değiştirilmesi hususunda hem bakanlık hem de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ ile mutabakata vardık. Konu en kısa zamanda TBMM’de yapılacak bir düzenleme ile çözüme kavuşturularak, cami ve Kur’an Kurslarımızın ısıtma ve soğutma giderleri genel bütçeden karşılanacak inşaallah.

ÖSYM VE TALEPLERİMİZ

Gerek MBSTS gerek DHBT gibi sınavlar konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle ÖSYM nezdinde girişimlerde bulunduk. Fahiş sınav ücretleri ve sınavların sadece 39 il merkezinde yapılıyor olmasının meydana getirdiği rahatsızlığı dile getirerek, sınav ücretlerinin makul seviyeye çekilmesini, sınavların ise 81 il merkezinde yapılması teklifimizi dilekçe olarak ÖSYM merkezine sunduk.

MİNBER DOKUNULMAZLIĞI TEKLİFİMİZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın okuduğu eş cinsellikle ilgili hutbe, arkasından irad ettiği Ayasofya hutbesi nedeniyle bazı karanlık çevrelerce yargının konusu yapılarak suç duyurularında bulunulması üzerine harekete geçtik ve ülke gündemine “Minber Dokunulmazlığı” teklifini getirdik.

Ayasofya imamlarına yapılan saldırılara ve imamlar üzerinden Diyanete ve din görevlilerimize ayar vermeye çalışan karanlık zihniyete karşı ciddi mücadeleler verdik elhamdulillah.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere vekil ve fahri görevlilerimizin kadroya geçmeleri için yetkililerle ciddi görüşmeler yaptık ve kamuoyu oluşturduk. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir.

İmam-hatiplerimizin, müezzin-kayyımlarımızın, Kur’an Kursu öğreticilerimizin, vaiz ve murakıplarımızın, uzmanlarımızın, VHKİ, şef ve müdürlerimizin mevcut sorunlarını içeren çalışmalarımızı tamamlayarak ilgili birimlere teslim ettik. Bu konuların takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Katılım bankalarıyla yapılan maaş ödemeleri anlaşmalarından kaynaklanan problemleri en üst perdeden dile getirdik ve ilgili genelgenin şimdilik geri çekilmesi talebinde bulunduk.

DİYANET-SEN NEDEN KAN KAYBETTİ?

Güç zehirlenmesinin verdiği şımarıklık, hiçbir sorunu çözememeleri, üretkenliğin sona ermesi, “üye olmaya mecbursunuz” felsefesiyle hareket etmeleri, siyasetin arka bahçesi olmaları, toplu sözleşme fiyaskoları, sarı sendikacılığın benimsenmiş olması, …cek-…cak edebiyatı, idarecilere ve yöneticilere uyguladıkları baskılar, müftülüklerde kurdukları derin yapıların pervasız davranışları, istifa eden üyelerine attıkları iftiralar vb… birçok nedenlerden dolayı kısa zamanda Diyanet personelinin gözünden düştü ve ciddi kan kaybı yaşamaya başladı. Özellikle Mil-Diyanet Sen’in sendikal mecraya girişiyle, adeta “su göründü teyemmüm bozuldu” şeklinde personelimiz sendikamıza ilgi gösterdi. Üye oldukları sendikadan istifa ederek akın akın sendikamıza üye olmaya ve toplu katılımların gerçekleşmesine sahne oldu.

SİYASETTE VE SENDİKACILIKTA 94 RUHU

Siyasette ve sendikacılıkta 94 ruhunu tekrar ikame etmek için gayret gösteriyoruz. Eksen kayması yaşayan, fabrika ayarlarından uzaklaşan yetkili sendikanın kullanamadığı ve israf ettiği yetkiyi elinden alarak Diyanet camiasına daha etkili hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Alışılmış ve bilindik sendikacılığına son veriyoruz. Kısacası sendikal mecrada yeni bir dönem başlatıyoruz.

Mil-Diyanet Sen, “Önce Ahlâk ve Maneviyat” ilkesini önceleyen, güç zehirlenmesi değil, tevazuyu benimseyen bir anlayışla şakşakçı ve şımarık sendikacılğı bitirmek için yola çıkmıştır. Kağıt ve reklam sendikacılığı yerine, arazi ve saha sendikacılık dönemini başlatmıştır. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu anlayışını ikame etmek için çalışmaktadır. Söylem sendikacılığı dönemini kapatıp eylem sendikacılığı dönemini başlatmıştır. Artık, kullanıl(a)mayan yetkiyi devralmak üzere kervan yola çıkmıştır. 18 senedir elinde bulundurdukları ama kullan(a)madıkları yetki artık emin ellere geçecektir. Emin adımlarla ve emin adamlarla geliyoruz Allah’ın izniyle.

Artık yeter! Söz Mil-Diyanet Sen’indir.

Güç Zehirlenmesi Değil, Tevazu

“Önce Ahlak ve Maneviyat”

Manevi Kalkınma Olmadan Maddi Kalkınma Olmaz

Şakşakçı Sendikacılık Dönemini Kapatıyoruz

Kağıt ve Reklam Sendikacılığı Değil, Arazi ve Saha Sendikacılığı

Güçlünün Haklı Olduğu Değil, Haklının Güçlü Olduğu Sendikacılık

Siyasette ve Sendikacılıkta 94 Ruhu

Söylem Sendikacılığı Değil, Eylem Sendikacılığı

Diyanet’in Kurumsal Kimliği Kırmızı Çizgimizdir

Artık yeter, söz Mil Diyanet Sen

Pasif değil dinamik sendika

Yetkiyi Devralmaya Geliyoruz

Celaleddin Gül

Genel Başkan


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort